Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, Efezským 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1


Efezským, Kapitola 2

Efezským 2

Komentáře k verši :

Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, Efezským 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.