Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy. Efezským 1,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1


Efezským, Kapitola 2

Efezským 2

Komentáře k verši :

jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy. Efezským 1,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.