Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, Efezským 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1

Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, Efezským 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.