Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Efezským 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1

Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Efezským 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.