Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, Efezským 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1

Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, Efezským 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.