Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. Efezským 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1

Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. Efezským 1,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.