Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Efezským 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1

Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Efezským 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.