Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; Efezským 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1


Efezským, Kapitola 1

Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; Efezským 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.