Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Efezským 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1


Efezským, Kapitola 1

Efezským 2


Efezským, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Efezským 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.