Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi, bratří. Amen. Galatským 6,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi, bratří. Amen. Galatským 6,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.