Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování. Galatským 6,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1


Efezským, Kapitola 1

Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování. Galatským 6,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.