Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření. Galatským 6,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1


Efezským, Kapitola 1

Efezským 1


Efezským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření. Galatským 6,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.