Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Galatským 6,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 6


Efezským, Kapitola 1

Efezským 1

Komentáře k verši :

A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Galatským 6,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.