Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 6


Efezským, Kapitola 1

Efezským 1

Komentáře k verši :

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.