Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Galatským 6,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 6

Efezským 1


Efezským, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Galatským 6,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.