Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Galatským 6,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 6

Efezským 1


Efezským, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Galatským 6,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.