Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Galatským 6,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 6


Galatským, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Galatským 6,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.