Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Galatským 5,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 6


Galatským, Kapitola 6

Efezským 1


Efezským, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Galatským 5,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.