Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Galatským 5,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1


Efezským, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Galatským 5,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.