Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Galatským 5,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 6


Galatským, Kapitola 6

Efezským 1


Efezským, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Galatským 5,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.