Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, Galatským 5,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5


Galatským, Kapitola 6

Efezským 1


Efezským, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, Galatským 5,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.