Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, Galatským 5,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5


Galatským, Kapitola 6

Efezským 1


Efezským, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, Galatským 5,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.