Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. Galatským 5,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5


Galatským, Kapitola 6

Galatským 6


Efezským, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. Galatským 5,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.