Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Galatským 5,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5

Galatským 6


Galatským, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Galatským 5,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.