Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Málo kvasu celé těsto prokvasí. Galatským 5,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5

Komentáře k verši :

Málo kvasu celé těsto prokvasí. Galatským 5,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.