Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává. Galatským 5,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5

Galatským 6


Galatským, Kapitola 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává. Galatským 5,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.