Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Galatským 5,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5

Galatským 6


Galatským, Kapitola 6

Komentáře k verši :

V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Galatským 5,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.