Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Co však říká Písmo? `Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné.´ Galatským 4,30›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5


Galatským, Kapitola 5

Galatským 5

Komentáře k verši :

Co však říká Písmo? `Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné.´ Galatským 4,30

Počet veršů v Bibli je 31 167.