Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vy, bratří, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Galatským 4,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5

Komentáře k verši :

Vy, bratří, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Galatským 4,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.