Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sínaj, která rodí děti do otroctví; to je Hagar. Galatským 4,24›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4


Galatským, Kapitola 5

Galatským 5

Komentáře k verši :

Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sínaj, která rodí děti do otroctví; to je Hagar. Galatským 4,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.