Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem: Co slyšíte v zákoně? Galatským 4,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4


Galatským, Kapitola 5

Galatským 5

Komentáře k verši :

Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem: Co slyšíte v zákoně? Galatským 4,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.