Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jak bych teď chtěl být u vás a najít pro svou řeč pravý tón, vždyť si s vámi nevím rady! Galatským 4,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4


Galatským, Kapitola 5

Galatským 5

Komentáře k verši :

Jak bych teď chtěl být u vás a najít pro svou řeč pravý tón, vždyť si s vámi nevím rady! Galatským 4,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.