Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu. Galatským 4,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4

Galatským 5


Galatským, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu. Galatským 4,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.