Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti. Galatským 4,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4

Galatským 5


Galatským, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti. Galatským 4,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.