Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Stal jsem se vaším nepřítelem tím, že vám říkám pravdu? Galatským 4,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4

Galatským 5


Galatským, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Stal jsem se vaším nepřítelem tím, že vám říkám pravdu? Galatským 4,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.