Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu vám dosvědčit, že kdyby to bylo možné, byli byste pro mne obětovali vlastní oči. Galatským 4,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4

Galatským 5


Galatským, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu vám dosvědčit, že kdyby to bylo možné, byli byste pro mne obětovali vlastní oči. Galatským 4,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.