Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. Galatským 4,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4

Komentáře k verši :

Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. Galatským 4,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.