Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo. Galatským 4,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4

Galatským 5


Galatským, Kapitola 5





Komentáře k verši :

Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo. Galatským 4,11





Počet veršů v Bibli je 31 167.