Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Galatským 4,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4

Galatským 4


Galatským, Kapitola 5

Komentáře k verši :

aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Galatským 4,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.