Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, Galatským 4,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4

Galatským 4

Komentáře k verši :

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, Galatským 4,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.