Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. Galatským 4,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4


Galatským, Kapitola 4

Galatským 4

Komentáře k verši :

Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. Galatským 4,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.