Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Galatským 3,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4

Komentáře k verši :

Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Galatským 3,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.