Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Galatským 3,27›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4

Komentáře k verši :

Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Galatským 3,27

Počet veršů v Bibli je 31 167.