Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Galatským 3,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Galatským 3,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.