Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Je tedy zákon proti Božím slibům? Naprosto ne! Kdyby tu byl zákon, který by mohl dát život, pak by vskutku spravedlnost byla ze zákona. Galatským 3,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 3


Galatským, Kapitola 4

Galatským 4





Komentáře k verši :

Je tedy zákon proti Božím slibům? Naprosto ne! Kdyby tu byl zákon, který by mohl dát život, pak by vskutku spravedlnost byla ze zákona. Galatským 3,21





Počet veršů v Bibli je 31 167.