Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden. Galatským 3,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 3


Galatským, Kapitola 4

Galatským 4

Komentáře k verši :

Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden. Galatským 3,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.