Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu. Abrahamovi je však z milosti Bůh přiřkl svým slibem. Galatským 3,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 3


Galatským, Kapitola 4

Galatským 4

Komentáře k verši :

Kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu. Abrahamovi je však z milosti Bůh přiřkl svým slibem. Galatským 3,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.