Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bratří, znázorním to příkladem: ani lidskou závěť jednou pravoplatně potvrzenou nemůže nikdo zrušit nebo k ní něco přidat. Galatským 3,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 3

Galatským 4


Galatským, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Bratří, znázorním to příkladem: ani lidskou závěť jednou pravoplatně potvrzenou nemůže nikdo zrušit nebo k ní něco přidat. Galatským 3,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.