Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zákon však nevychází z víry, nýbrž praví: `Kdo bude tyto věci činit, získá tím život.´ Galatským 3,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 3

Komentáře k verši :

Zákon však nevychází z víry, nýbrž praví: `Kdo bude tyto věci činit, získá tím život.´ Galatským 3,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.