Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Galatským 3,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 3

Komentáře k verši :

A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Galatským 3,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.